Mermer , 

Granül kireçtaşı ve yarısı, basınç ve sulu çözeltilerin etkisi altında yeniden kristalleştirilen dolomit (yani, kalsiyum-magnezyum karbonattan oluşan kaya ). Ticari olarak, cilalanabilen tüm dekoratif kalsiyum açısından zengin kayaçların yanı sıra belirli serpantinleri içerir.

Petrografik olarak mermerler ince tabakadan ziyade masiftir. Mikroskop altında nadiren kristal form izleri gösteren kalsit taneleri, kalsitin eşkenar dörtgen bölünmesiyle (eşkenar dörtgen biçimler vermek üzere kesişen kırılma düzlemleri) uyumlu olan çok küçük çatlaklar tarafından geçilirler. Daha ciddi şekilde deforme olmuş kayalarda, taneler şeritler gösterir ve belirli bir yönde uzayabilir veya hatta ezilebilir.


Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp-Himalaya kuşağında yer alan Türkiye, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervine sahiptir.

Ülkemizde mermer, tarih boyunca farklı uygarlıklar tarafından dayanıklılığı ve görünümü nedeni ile özellikle anıtlarda, görkemli yapı malzemesi olarak kullanılmış; ancak günümüzde genellikle yer-zemin döşeme (% 36), iç (% 14) ve dış cephe kaplamalarda (% 10) malzemesi olarak inşaat, mezarcılıkta (% 11) ve süs eşyası (% 8) olarak kullanılmaktadır.

Mermerler genellikle mikaşistler, gnayslar ve granülitler gibi metamorfik kayaçlarla iç içe geçmiş halde bulunur ve en yaygın olarak, magmatik müdahale bölgelerinde derinlere gömülü olan yerkabuğunun daha eski katmanlarında bulunurBu tür metamorfik bölgelerde fosil bakımından zengin kalkerlerden gerçek mermerlere geçiş yaygın bir olgudur; ara sıra, Afyon Beyazı, Türkiye ve  Carrara, İtalya’ da   olduğu gibi, kayanın yeniden kristalleşmesi organik yapıları tamamen yok etmedi.

Ülkemiz çok fazla zengin maden ve mermer yataklarına sahip olmasına karşın uluslararası piyasalarda ne yazık ki istenilen yere gelememiştir. Doğal taşlar ihracatı maden ihracat grubunda miktar olarak yüzde 18, değer olarak yüzde 38’lik bir paya sahiptir. Rezerv bakımından ise ülkemiz dünyada birinci durumda yer almaktadır. Ancak satış- pazarlama ağı ve marka değeri sebebiyle Türkiye, İtalya, Yunanistan ve İspanya dünya mermer piyasasında söz sahibi ülkeler olmuşlardır. Ülkemiz üretim kalitesini artırıp istediği pazar hedeflerine ulaşabilirse, uluslararası ticarette gerekli olan güveni istikrarlı bir şekilde verebilirse ve en önemlisi Türk mermerini markalaşma konusunda adım atabilirse bugün İtalya’nın sahip olduğu konuma rahatlıkla gelebilir.